bs
bs

Day

9 Marta, 2016
Komparativna analiza: “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” – publikacija, zaključci i preporuke Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” sa odgovarajućim zaključcima i preporukama. Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat...
Read More
Call for Expert – Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue For the purpose of implementation  of the project: Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue, financed by the European Commission, DG Enlargement, Regional Co-operation and Programmes, through the program Civil Society Facility, Operating grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.