bs
bs

Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu – publikacija, zaključci i preporuke

Komparativna analiza: “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” – publikacija, zaključci i preporuke

Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija “Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu” sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština/gradova učesnica projekta, odnosno širom Balkana.

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Publikaciju možete pronaći na sljedećem LINKU

Zaključke i preporuke na bh. jezicima možete pronaći na sledećem LINKU

Zaključke i preporuke na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem LINKU

 

 

Related Posts