bs
bs

Day

10 Marta, 2016
Sastanak s predstavnicima Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara, Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Dana 09.03.2016. predstavnici LDA Mostar organizirali su sastanak sa šeficom Službe za odgoj, obrazovanje, mlade, i sport, Grada Mostara, Senadom Sadović, na kojem su predstavljene aktivnosti predviđene projektom Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za 2016. godinu, a...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.