bs
bs

Dogovorena buduća suradnja Grada Mostara i LDA Mostar

Sastanak s predstavnicima Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara, Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport

Dana 09.03.2016. predstavnici LDA Mostar organizirali su sastanak sa šeficom Službe za odgoj, obrazovanje, mlade, i sport, Grada Mostara, Senadom Sadović, na kojem su predstavljene aktivnosti predviđene projektom Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za 2016. godinu, a financiran je sredstvima Europske unije.

Na sastanku je također dogovorena buduća suradnja Grada Mostara i LDA Mostar na zajedničkim kako regionalnim, tako i lokalnim aktivnostima projekta.

Također, to je bila prilika za nove omladinske suradnike LDA Mostar da se predstave, te da podijele svoje ideje, planove i očekivanja sa predstavnicama Grada Mostara.

 

Related Posts