bs
bs

Day

30 Juna, 2016
The European Union – living and acting together in the European space – is the only option for peace and welfare Brexit forces us to think “out of the box” By Antonella Valmorbida, Secretary General of ALDA ALDA – The European Association for Local Democracy, has at the centre of its mandate local governance and...
Read More
Lokalni fond mladih za Grad Mostar – rok za dostavu projektnih prijedloga 30.07.2018. Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR Poziva formalne i neformale grupe mladih koje funkcionišu na području grada Mostara da podnesu...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.