bs
bs

Lokalni fond mladih 2016. za Grad Mostar – otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga

Lokalni fond mladih za Grad Mostar – rok za dostavu projektnih prijedloga 30.07.2018.

Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility
Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR

Poziva formalne i neformale grupe mladih koje funkcionišu na području grada Mostara da podnesu svoje projektne prijedloge Lokalnom fondu mladih, kako bi doprinijeli:

– Jačanju kapaciteta mladih (formalnih i neformalnih grupa mladih) za aktivno građanstvo i učešće u životu u vlastitim zajednicama, posebno u procesima zagovaranja i donošenja odluka;
– Povećanju uključenosti mladih s manjim mogućnostima u lokalne aktivnostima koje promovišu učešće mladih;
– Povećanje fokusa javnih vlasti u ciljanim zajednicama na potrebe mladih u procesu kreiranja politika i donošenju odluka.

Detalje o načinu apliciranja možete pronaći u sljedećim dokumentima:

1. IPA OG Poziv

2. Uputstvo za aplikante

3. Aplikaciona forma

 

Related Posts