bs
bs

Day

9 Novembra, 2016
Učestvovali smo na konferenciji “Nacionalni dijalog u BiH” “The Soul of Europe” bio je organizator trodnevne konferencije Nacionalni dijalog u BiH , koja se održala u Sarajevu, od 28.10 do 30.10.2016. godine, pod pokroviteljstvom organizacije Lord Raymond Hylton. Konferencija je održana uz učešće 40 sudionika, predstavnika nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.