bsen
bsen

Category

Uncategorized
Seminar ”Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta” održan u Zavidovićima Seminar na temu „Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta“ održan je u Zavidovićima 28. novembra/studenog, 2019. godine. CORINE znači koordinacija informacija o stanju okruženja i pokrivenosti tla i uključuje akcije dizajniranog praćenja stanja...
Read More
Učestvovali smo na konferenciji “Nacionalni dijalog u BiH” “The Soul of Europe” bio je organizator trodnevne konferencije Nacionalni dijalog u BiH , koja se održala u Sarajevu, od 28.10 do 30.10.2016. godine, pod pokroviteljstvom organizacije Lord Raymond Hylton. Konferencija je održana uz učešće 40 sudionika, predstavnika nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima...
Read More
Aktivnosti koje smo podrŽali kroz Fond za mlade projekta Regionalna platforma za uČeŠĆe i dijalog mladih Balkana, finansiranog od EU U sklopu projekta “Regionalna platforma za uČeŠĆe i dijalog mladih Balkana”, u Mostaru su se u toku mjeseca oktobra odrŽale dvije aktivnosti od strane debatne sekcije Gimnazije Mostar i UdruŽenja mladih psihologa Mostar. Obe aktivnosti...
Read More
Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru svog projekta “Moj grad – grad mladih” organizira radionicu za 40 mladih uzrasta od 15-19 godina iz Mostara, Nevesinja, Prijedora i Sanskog Mosta. Radionica Će se odrŽati od 2. do 4. septembra/rujna 2016. u Studentskom hotelu, Trga Ivana Krndelja bb Mostar. Mladi Će uČiti o liderstvu i vjeŠtinama zagovaranja...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.