bs
bs

Day

7 Decembra, 2016
Migracija, urbana fragmentacija i interkulturalni dijalog: Projekat URGENT  pokrenut u Strazburu Više od 100 predstavnika lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, evropskih institucija, kao i stručnjaka i običnih građana okupili su se od 28.-30./11/2016. u Strazburu da razmjene znanje, iskustvo i dobre prakse o tome kako promovirati interkulturalni dijalog i graditi mostove u današnjim fragmentiranim evropskim...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.