bs
bs

Migracija, urbana fragmentacija i interkulturalni dijalog: Projekat URGENT  pokrenut u Strazburu

Migracija, urbana fragmentacija i interkulturalni dijalog: Projekat URGENT  pokrenut u Strazburu

Više od 100 predstavnika lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, evropskih institucija, kao i stručnjaka i običnih građana okupili su se od 28.-30./11/2016. u Strazburu da razmjene znanje, iskustvo i dobre prakse o tome kako promovirati interkulturalni dijalog i graditi mostove u današnjim fragmentiranim evropskim urbanim sredinama.

Predstavnice Agencije lokalne demokratije Mostar također su sudjelovale na ovoj manifestaciji i podijelile iskustva grada Mostara, gdje će se, u okviru istog programa također održati događaj zanimljivog naziva “Rekonstrukcija mostova u evropskim gradovima: učešće građana protiv socio-prostorne stigmatizacije i granica”.

Manifestacija u Strazburu je bila jedinstvena prilika za promociju debate o multi-interesnim grupama, spajajući iskustva 12 različitih zemalja na ključnu temu koja zaokuplja današnju Evropu: interkulturalni dijalog i integracija imigranata. Aktivnost je održana u okviru projekta Urgent Urban Re-generation: European Network of Towns, koji je sufinansiran od strane Europe for Citizens. Inicijativa, uz pristup “bottom up”, ima za cilj da podigne lokalnu svijest o hitnoj potrebi za uspostavljanjem nove veze između stanovnika marginaliziranih naselja i onih iz centralnih područja, te oboriti rastući strah od imigracije , koji hrani stavove euroskeptika.

Događaj je organiziran u suradnji sa gradom Strazburom kao prilika za promociju “Club de Strasbourg” inicijative sa međunarodnim učesnicima. Seminar su otvorile Nawel Rafik-Elmrini, zamjenica gradonačelnika grada Strazbura i prva potpredsjednica  Odbora Trenutnih poslova lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope i Antonella Valmorbida, generalnom sekretarkom ALDA-e. Naša poruka je da su akcije civilnog društva “ za integraciju migranata i kozezivne zajednice “su više konstruktivne kada su lokalne vlasti partneri projekata i procesa. To je pristup i odgovor zajednice, koji uključuje cijeli spektar lokalnih aktera, lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, obrazovni i privatni sektor, koje trebamo podupirati naprijed, zaključila je Antonella Valmorbida (ALDA)

U kontekstu današnjeg izazova da se ukine stigmatizacija vezana za migrante, kao što je predstavila Giovanna Marconi, SSIIM UNESCO katedre Sveuučilišta u Veneciji, glavna iskustva su podjeljena od strane Micha Moglia predsjednika Network LIKE “ European Cities and Regions for Culture i Marco Cremaschi, predstavnik Cycle d'Urbanisme de Sciences Po Paris, Urban Planning and Design” , koji su prikazali odnos između globalnog i lokalnog u određenom kontekstu , kao što je onaj u Lampeduzi, kao simbolu cijele situacije, koja poziva sve građane Evrope. Zajednica grada Strazbura i njegovo aktivno civilno društvo snažno su doprinijeli ovom događaju, a ključna iskustva podijelili su i Univerzitet grada Strazbura, te udruženja Alsace terre d'accueil i Alsace-Syrie.
Osim javne sjednice na prestižnom Salle des Marriages u Strazburu, ova trodnevna aktivnost bila je također prilika da se definiše metodologija lokalnog procesa, planiranog u okviru projekta, tako da su svi partneri identifikovali konfliktna područja u svojim gradovima, te tom prilikom naučili nešto više o tehnikama teritorijalne analize. Lokalni put je sada službeno pokrenut i čak 10 lokalnih pilot projekata će biti pokrenuto kroz participativne procese u borbi protiv fragmentacije i stigmatizacije migranata, kroz promociju interkulturalnog dijaloga.
Partner lider: Asocijacija agencija lokalne demokratije ALDA

Partneri: University  IUAV di Venezia, Venice, Italy; Local Democracy Agency Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina; Association of Albanian Municipalities, Albania; SPES – Associazione Promozione e Solidariet, Roma, Italy; Local Councils™ Association, Marsa, Malta; Fundacia Privada Indera, Barcelona, Spain; Municipality of Kumanovo, Kumanovo, FYROM; European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony, Athens, Greece; Kallipolis, Trieste, Italy; Rede DLBC Lisboa, Lisbon, Portugal; City of Strasbourg, Strasbourg, France; Municipality of Novo Mesto

Wednesday, 07 December 2016 14:12

Related Posts