bs
bs

Day

15 Februara, 2017
PROGRAM ZA MLADE AGENCIJE LOKALNE DEMOKRATIJE MOSTAR   Agencija lokalne demokratije Mostar u suradnji sa Centrom ADA Mostar, u period od 13. – 14.02.2017. godine, bila je domaćin programa koji smo pripremili za partnersku organizaciju Rustic Pathways. Učesnici programa bili su srednjoškolci, polaznici Međunarodne srednje škole u Singapuru, koji su kroz sadržajan i bogat program...
Read More
Strateški plan Inicijative „IZBORI se za Mostar“ Za razdoblje: februar/veljača – maj/svibanj, 2017. godine Strateški plan Inicijative „IZBORI se za Mostar“ nastao je kao rezultat timskog rada članova organizacija i pojedinaca na radionici održanoj 09.-10.02.2017. godine na Ruištu. Radionica je omogućena uz podršku Centra za integrativnu medijaciju iz Berlina, a trener je bio  Vladimir Ćorić,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.