bs
bs

Day

19 Marta, 2021
📣 Dana 19.03.2021. godine održan je bilateralni sastanak između gradonačelnika Grada Mostara, dr. Mario Kordić i predstavnika Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar. Na sastanku se razgovaralo o ulozi i značaju LDA Mostar kao jedne od vodeći nevladinih organizacija koja aktivno promovira demokratiju, ljudska prava i razvoj lokalne zajednice već 16 godina. Dženana Dedić, direktorica LDA...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.