bs
bs

Building Blocks

Trajanje Projekta: april, 2015. - 2016.
Tags, , ,

WB CulTours - Cultural tours in Western Balkans

Naziv projekta: Building Blocks

Trajanje projekta: april, 2015. – 2016.

Opis: 

“Building Blocks” je program osmišljen od strane Fondacije za savremenu umjetnost i arhitekturu Färgfabriken iz Štokholma. Ovaj program postavlja djecu i njihove ideje u središte savremene arhitekture. To je razigrani proces kojim se djeci pruža prilika da svoje kreativne vizije pretoče u stvarnost. Govorimo o „mentalnom“ igralištu koje stvara prostor i potiče na razmišljanje u praktičnom smislu, a u nekim slučajevima dovodi u pitanje ukorjenjene vrijednosti. Ovo je novi način razmišljanja i inovativna edukacijska metoda, no iznad svega ovaj program daje konkretnu sliku o tome kako djeca mogu biti uključena u proces kreiranje prostora u kojem žive. Krajnji produkt Buidling Blocks programa je prikazati arhitekturu „u stvarnom mjerilu“. Svoju realizaciju projekt je do sada doživo u nekoliko evropskih gradova: Stockholm, Berilin, Oslo.

U Mostaru projekt Building Blocks razvijamo od aprila 2015. godine. Projekt je prošao tri faze u kojima je učestvovao značajan broj djece. Počeli smo radionicom u trajanju od dva dana gdje su djeca u saradnji sa arhitektama razvijala projekte „kućica iz snova“.

Nakon dva dana rada, djeca su prezentirala projekte i makete osmišljene u saradnji sa arhitektima, a svi projekt su imali interesantne i unikatne nazive od Tornada zabave, 38. 5 , Magične kuće, Svjetlosne kuće do Pametne kuće. Taj početak cjelokupnog procesa je posebno interesantan jer se krenulo od prostora koji je djeci blizak, kao što je igra na otvorenom, sjedenje u dvorištu, igra u parku. Domišljatošću i kreativnošću projketi nisu manjkali, ali još je jedna značajna tema dominirala od samog početka, a to je zaštita okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije.

Sam po sebi nametnuo se dalji razvojni tok. U narednim fazama upravo će zaštita čovjekove okoline postati ključna tema. Rad se nastavio u dimaničnoj atmosferi gdje je do potpunog izražaja došlo „partnerstvo“ djece – klijenata i arhitekata – interpretatora želja u stvarnom kontekstu i okruženju.

“Naše iskustvo je da djeci treba dati slobodu da izraze kreativnu misao, a zatim projekt usmjeriti ka realnim mogućnostima izvedbe, uz sve kompromise. Naša grupa su bila djeca sa različitim afinitetima, ipak uspjeli su poslati jedinistvenu poruku nama, našem gradu, a nadamo se i šire”.
Arhitektonski tim „ARS Studio R“ Mostar

Budling Blocks Mostar otišao je stepenicu dalje od orginalnog koncepta. Izložbom u Muzičkoj školi posjetiteljima nudimo da dožive umjetničku vrijednost slojevitog procesa stvaranja, počevši od dječijih crteža, arhitektonskih skica i nacrta prožetih temom o značaju zaštiti okoliša. U arhitektonskom smislu interpretirana je „glava robota“, u kojoj znatiželjni mogu doživijeti tok misli, čuti savijete na temu zaštite okoliša, preispitati sami sebe i svoje stavove. Priča koju prepričava Robot Tornado, zaštitnik čovjekove okoline, djelić je onoga što djeca mogu i umiju dati odraslima i svom okruženju.

I to nije kraj Building Blocks projekta! Naš krajnji cilj je realizacija objekta na otvorenom.
Tim činom bi rezultati kreativno-edukacijskog programa bili dostupni široj javnosti Mostara dok bi se istovremeno postavili novi izazovi pri uređenju javnih otvorenih prostora u gradu.

Building Blocks Publikacija

VIDEO 1 

VIDEO 2 

***ENGLISH***

Building Blocks

Timespan: April, 2015 – 2016

Description: 

“Building Blocks” is a program that sets the children and their ideas at the heart of contemporary architecture, developed by Fargfabriken, Foundation for contemporary Art and Architecture. It is a playful process that offers children an opportunity to turn their creative vision into reality. This is a new way of thinking and innovative educational methods, but above all, this program provides a concrete picture of how children can be involved in the process of creating a space in which they live.

We develop Building Blocks Mostar since from April 2015. The beginning of the entire process is particularly interesting because this was from a space that is familiar to children, such as playing outdoors, sitting in the yard, playing in the park. Ingenuity and creativity didn’t miss, but there is one significant issue that dominated from the start, which is to protect the environment and use of renewable energy in the building.

In imposed the further development of the project. In future phase’s environmental protection will become the backbone. Work continued in dynamic atmosphere with full application children – clients and architects – interpreter’s partnership.

Building Blocks Mostar went a step further than the original concept. The exhibition at the Music School offers visitors to experience the artistic value of a layered process starting with children’s drawings, architectural sketches and drafts in conjunction with the vitally important topic of environmental protection. The story that narrates Robot Tornado, protector of the environment, is only a fraction of what children can and know how to give to adults and to their environment.

Building Blocks Publication

VIDEO 1 

VIDEO 2