bs
bs

Centar ADA Mostar

Trajanje projekta: 2015 - 2019
Projekt:Centar za arhitekturu, dijalog i umjetnost - Centar ADA Mostar
Tags, ,

Centar za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije.

Ciljevi / Manifest
Podrška ideje “grad za svakoga”.
Pristup gradu kroz diskurs izvan tradicionalnih urbanih parametara.
Uspostavljanje veza između poslovnog sektora i kulture stvarajući nove vrijednosti u gradu Mostaru i njegovom dugoročnom razvoju.

Kako / Metodologija
Izrada izložbe sa suvremenog i progresivnog sadržaja.
Širenje našeg razumijevanja grada.
Osiguravanje većeg sudjelovanja građana.
Uključivanje novog načina čitanja grada od strane profesionalnog miljea.

Izvještaj Centra ADA – sažetak aktivnosti od otvaranja do kraja 2017. godine. 

PROJEKTI

Urbana Sinapsa – Ljetna škola Mostar 2015

Building Blocks

Mostar LAB

NUT – Nove urbane topologije – Mostar i Bejrut