bs
bs

Fronterra program u Mostaru

Trajanje projekta:15/09/2016 – 18/09/2016
Donator:Fondacija Porticus
Aplikant:Local Democracy Agency Mostar
Tags, , , ,

Fronterra program u Mostaru

Trajanje projekta: 15/09/2016– 18/09/2016 

Donator: Fondacija Porticus

 Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar/Bosna i Hercegovina)

Partneri: Fondacija Fronterra (Amsterdam/Holandija)

Opis projekta: Fronterra Mostar je dio međunarodne inicijative “Fronterra” koja u svojoj srži nosi ideju poticanja društvenog preduzetništva, promjene i zajedništva. Fronterra program održan je u Makedoniji u maju/svibnju 2016., a nakon programa u Mostaru, planirani su i programi u Hrvatskoj (Kostajnica), Srbiji (Sombor), Albaniji (Skadar), Grčkoj (Thessaloniki) i Sjevernoj Irskoj (Belfast).

Fronterra u Mostaru je četverodnevni program koji ima za cilj osnažiti lokalnu zajednicu i potaknuti promjenu nabolje kroz zajedničko poslovanje i inovativno korištenje postojećih resursa. Stoga, program će pružiti vrlo praktičnu obuku o društvenom preduzetništvu, i administrativnom, finansijskom i marketinškom aspektu pokretanja start up biznisa u BiH sa posebnim fokusom na biznise u oblasti umjetnosti i zanata, kulturnog turizma, kulinarstva i poljoprivrede. Također, Fronterra će pružiti priliku za ugodno druženje u prirodi, te platformu za povezivanje, kao i razmjenu ideja prilikom zajedničke večere na platou ispod Starog mosta.

Program je besplatan i otvoren za sve osobe starije od 18 godina koje žele pronaći mogućnosti, naučiti nove vještine, kreirati sebi zaposlenje i učiniti nešto korisno za sebe i svoju zajednicu.

Službena web stranica projekta: www.fronterra.eu

Službena FB stranica projekta: www.facebook.com/fronterra.mostar 

***ENGLISH***

Fronterra program in Mostar

Timespan: 15/09/2016– 18/09/2016 

Donor: Fondacija Porticus

 Applicant: Local Democracy Agency Mostar (Mostar/Bosnia and Herzegovina)

Partner: Fondation Fronterra (Amsterdam/Netherlands)

Description: Fronterra Mostar is a part of an international initiative “Fronterra” at its core carries the idea of supporting social enterpreneurship in polarized communities. Fronterra programme was held in Macedonia in May 2016, and is planned to happen in Mostar and later in Croatia, Serbia, Albania, Greece and Northern Ireland.

Fronterra programme in Mostar is a four day set of events with an aim of strenghtening polarized local communities and encourage positive changes through mutual enterpreneurship and innovative use of available resources. The workshops give a very practical training about social enterpreneurship and administrative, financial and marketing aspects of business start-up in Bosnia and Herzegovina, focusing on arts and crafts of cultural tourism, coulinary arts and agriculture. Fronterra creates a platform for networking after the training is over, where exchanging ideas is higly encouraged.

The program is free and open to all people over the age of 18 who want opportunities, learn new skills, get creative and do something useful for themselves and their community.

Official webpage: www.fronterra.eu

Official FB: www.facebook.com/fronterra.mostar