bs
bs

Pomoć mikro-ekonomskim inicijativama žena Mostara

Trajanje projekta:februar/veljača - april/travanj, 2006.
Donator:Regija Marche (Italija)
Aplikant:LDA Mostar
Tags, , , , ,

Pomoć mikro-ekonomskim inicijativama žena Mostara

Trajanje projekta: februar/veljača – april/travanj, 2006.

Donator: Regija Marche (Italija)

Aplikant: LDA Mostar

Partner: TamaT – Centar za studije, trening i istraživanje

Opis projekta:

Mladi turistički vodiči su prikupili turističke informacije o Mostaru i okolnoj regiji sa namjerom izdavanja mini-vodiča namijenjenog uglavnom stranim turistima. Osim toga, identifikovane su tri turističke rute i obezbjeđene su sve relevantne informacije. Nakon registracije udruženja, grupa mladih žena je provela istraživanje tako što su podijelile 200 upitnika sa ciljem određivanja mogućnosti i snage regije u vezi sa turističkim kretanjima. 

Opći cilj: 

Projekat je imao za cilj dati podršku kursu za turističke vodiče koji je organizovala LDA Mostar 2005. Zahvaljujući projektu, mlade žene, koje su pohađale kurs, su imale mogućnost započeti aktivnost u turizmu i steći praktično iskustvo u ovome sektoru.

Rezultati

  • zvanična registracija neprofitnog Udruženja “Narenta”
  • izdavanje turističkog mini-vodiča za Hercegovačko-neretvanski Kanton na engleskom i italijanskom jeziku
  • istraživanje o turističkim potencijalima i otvaranje web stranice (www.narenta.eu)

***ENGLISH***

To support micro-economic initiatives of women in Mostar

Timespan: February – April 2006

Donor: Region Marche (Italy)

Applicant: LDA Mostar

Partner: TamaT – Centre for Studies, Training and Research

Description: The young tour guides collected tourist information on Mostar and its surrounding area with the purpose to edit a mini-guide addressed mostly to the foreign tourists. Moreover, 3 tourist itineraries were identified and all the relevant info provided. After the registration of the association, the group of young women carried out an inquiry through the distribution of 200 questionnaires in order to identify the opportunities and strengths of the region as regards the tourism flow.

Objective: The project aimed at giving a follow up to the training for tourist guides organized by the LDA Mostar in 2005. Thanks to the project, the young women, who attended the course, had the opportunity to start up an activity on tourism and to gain practical experience in this sector.

Results:

  • official registration of the no-profit Association “Narenta”
  • publishing of the mini-guide on tourism in Herzegovina Neretva Canton in both English and
    Italian language
  • research on tourism potential and opening of a website
    (www.narenta.eu)