+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

People Organize Prevention of Water Overflow – POPoWO

Trajanje projekta:31/12/2010 - 01/07/2012
Donator:EIDHR / Norveška ambasada u BiH
Aplikant:Udruženje za poduzetništvo i posao LINK (Mostar / Bosna i Hercegovina)
Tags, , ,

People Organize Prevention of Water Overflow - POPoWO

Trajanje projekta: 31/12/2010 – 01/07/2011

Donator: EIDHR / Norveška ambasada u BiH

Aplikant: Udruženje za poduzetništvo i posao LINK (Mostar / Bosna i Hercegovina)

Partneri: Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Centar za razvoj Hercegovine (CRH) (Trebinje / Bosna i Hercegovina)

Opći cilj: Jačanje uloge civilnog društva putem iniciranja dijaloga na području Popovog polja kako bi se konsolidiralo političko učeće i zastupljenost poljoprivrednika, žena i muškaraca podjednako.

Specifični ciljevi:

1. Potpomoći komunikaciju između ključnih zainteresiranih strana s područja Popovog polja, a koja se tiče poplavljivanja poljoprivrednog zemljišta;

2. Stvoriti neformalnu mrežu koja će okupiti zainteresirane strane radi postizanja konsenzusa o spornom području u Popovom polju; 

3. Povećati političku zastupljenost i učešće poljoprivrednika, poljoprivrednih udruženja, zadruga i malih i srednjih poduzeća u Popovom polju.

Ciljne grupe: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine; Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i RS; Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora, Ured u Mostaru; Direkcija za vode RS iz Bijeljine i njena Kancelarija u Trebinju; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije; Općine Trebinje, Ljubinje, Ravno i Čapljina; Elektroprivreda RS; Elektroprivreda FBIH; ZP HE Trebišnjica, Trebinje; Laboratorij za vodu Gorica, HE Trebinje II; PHE Čapljina; NVO-i: lovačka udruženja iz Ljubinja i Trebinja; Vjetrenica, Popovo polje; Udruženje poljoprivrednika Hercegovka Ljubinje; Zadruge Popovka Trebinje, Stela Ljubinje, te pojedinačni poljoprivrednici.