bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

communication

WomCom – Komunikacija žena za solidarnost

/ / / / /
Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se s višestrukim oblicima diskriminacije.