+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

communication

Komunikacija žena za solidarnost – WomCom

/ / / / /
Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se s višestrukim oblicima diskriminacije.