bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

Grad Mostar

Uspostava RCD-a Mostar

/ / / / / /
Uspostava urbanog resursnog centra koji će poduprijeti i ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta  namijenjenih lokalnim vlastima i civilnom društvu grada Mostara…