Tag

resursni centar za demokratizaciju

Uspostava RCD-a Mostar

/ / / /
Uspostava urbanog resursnog centra koji će poduprijeti i ojačati proces demokratizacije i izgradnje kapaciteta  namijenjenih lokalnim vlastima i civilnom društvu grada Mostara…