bs
bs

Tag

local government

Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH

/ / / /
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvalitete života građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika…