bs
bs

Tag

2013

NUT – Nove urbane topologije – Mostar i Bejrut

/ / /
Istražuje na koje je sve načine urbanizacija povezana s razvojem gradova i kulture…

Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH – FAZA 2

/ / / / / /
Aktivno uključivanje žena i mladih lidera u politički život BiH i podizanje svijesti o važnosti uloge žena u javnom i političkom životu…

Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH

/ / / /
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvalitete života građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika…