bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

urgent

URGENT – Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova

/ / /
Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka…