bs
bs

Tag

balkanski forum mladih
Održan Prvi balkanski forum mladih za promociju lokalne demokracije u Gradskoj kući u Subotici Prvi balkanski forum mladih za promociju lokalne demokracije organiziran je u Subotici 21. rujna/septembra 2015. u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana” uz financijsku podršku Europske unije, Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, a čiji jecilj...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.