bs
bs

Prvi balkanski forum mladih za promociju lokalne demokracije

Održan Prvi balkanski forum mladih za promociju lokalne demokracije u Gradskoj kući u Subotici

Prvi balkanski forum mladih za promociju lokalne demokracije organiziran je u Subotici 21. rujna/septembra 2015. u okviru projekta „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana” uz financijsku podršku Europske unije, Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, a čiji jecilj uspostavljanje regionalne platforme za suradnju između organizacija civilnog društva i organa javne vlasti radi stvaranja povoljnijeg zakonodavnog i institucionalnog okruženja za  sudjelovanje mladih u kreiranju javnih politika, a posebno mladih sa ograničenim mogućnostima.

Konferencija je okupila oko 60-tak sudionika, članove Regionalne mreže za lokalnu demokraciju, (osam Agencija lokalne demokracije iz pet zemalja), lokalne vlasti, predstavnike ministarstava iz zemalja Zapadnog Blakana, omladinske NVO, NVO koje se bave osnaživanjem mladih, nacionalne omladinske mreže, krovne organizacije iz regije i partnerske organizacije iz EU.
Tema prvog Regionalnog foruma bila je:U susret kulturi sudjelovanja mladih u javnom dijalogu.

Uvodni govor je održao g. Vjekoslav Ostrogonac, član Gradskog vijeća Subotica zadužen za sport, mlade i turizam, gdja. Marinika Tepić, pokrajinska tajnica za mlade i sport, g. Mike Uyehara,  Zamjenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, i g. Dobrica Milovanović, član upravnog odbora ALDA-e. U prvom panelu ukazali su na problem sudjelovanja mladih u donošenju odluka koje je u dosta niskom stupnju, pogotovo na nivoima lokalne samouprave.
Predstavljeni su i rezultati komparativne studije «Sudjelovanje mladih na Balkanu –komparativna analiza i praksa». Istraživanje o mladima su provodili mladi u preko 50 opcina, u pet zemalja ucesnica projekta, na temelju određene metodologije, a rezultati iste će uskoro biti dostupni i na našoj web stranici, kao i na web stranicama partnerskih orgnizacija i opcina sudionica.

U prvom panelu, predstavnici nevladinig organizacija koje se bave pitanjima mladih predstavili su svoj rad i odgovarali na pitanja prisutnih na temu „Participacija i konzultovanje u procesu definiranja javnih politika“.

U drugom panelu su održane četiri prezentacije lokalne praske funkcioniranja KZM, Savjeta za mlade: Crna Gora (Nikšić), Makedonija (Skopje), Srbija (Subotica) i Bosna i Hercegovina (Mostar). Predstavnici LDA Mostar su posebice naglasili poražavajući podatak istraživanja za BiH:
– 67,1% mladih je nezaposleno, 43% mladih misli da će njihov standard ostati isti ili se pogoršati u budućnosti.
– Svaka šesta mlada osoba je zainteresirana za političko sudjelovanje u društvu, a 4 od 5 mladih želi napustiti BiH.
Uslijedila je debata, te usvajanje preporuka za uspostavljanje regionalne platforme za suradnju mladih u regiji.
U večernjim satima je održana i prva od 8 reginalnih izložbi,koja je proizašla na temelju održanih Umjetnickih radionicaza mlade u navedenim gradovima, sudionicama projekta na temu „Kako mladi vide svoj grad i mlade u njemu“. Izabrano je 5 najboljih eskponata sa ovih umjetničkih radionica iz 8 balkanskih gradova na temu „Interkulturalna susretanja“ i izloženo u Suvremenoj galeriji Subotica.
Drugi dan, mladi iz Agencija lokalne demokracije, među kojima su bili i mladi iz LDA Mostar,u suradnji sa Crvenim križom i Komunalnom policijom, odnijeli su hranu imigrantima koji se već danima nalaze u Subotici s nadom da će prijeći mađarsku granicu.
Financijsku podršku ovom značajnom projektu obezbedila je Evropska unija kroz ProgramCivil Society Facility – Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to Regional Thematic Associations).

Related Posts