bs
bs

Tag

Cimislia
Osnovana Agencija lokalne demokratije u Cimișlia, Moldavija Zvanično otvaranje nove Agencije lokalne demokratije Moldavija, održano je 3. marta u gradu Cimislia. Više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, civilnog društva, međunarodnih organizacija i donatora, prisustvoavlo je događaju, zajedno sa predstavnicima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i CORLEAP. Oriano Otočan, predsednik ALDA je otvorio sastanak,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.