bs
bs

Otvorena LDA u Moldaviji

Osnovana Agencija lokalne demokratije u Cimișlia, Moldavija

Zvanično otvaranje nove Agencije lokalne demokratije Moldavija, održano je 3. marta u gradu Cimislia.

Više od 50 predstavnika lokalnih samouprava, civilnog društva, međunarodnih organizacija i donatora, prisustvoavlo je događaju, zajedno sa predstavnicima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i CORLEAP.

Oriano Otočan, predsednik ALDA je otvorio sastanak, sa ponosom pozdravljajući  12. Agenciju lokalne demokratije koja pristupa mreži ALDA, kao i 4. u regiji Istočnog partnerstva. Među govornicima bili su, potpredsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i gradonačelnik Kišinjeva Dorin Chirtoaca; Predsednik CALM, Tatjana Badan, koja je takođe predstavljala Konferenciju regionalnih i lokalnih vlasti iz Istočnog partnerstva; Marco Gemmer, predstavnik Delegacije Evropske unije u Moldaviji i predstavnici Francuske ambasade u Moldaviji, koji su se predstavili u uvodnom delu, podržavajući ideju saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva. Partneri LDA Moldavije izrazili su spremnost da doprinesu razvoju lokalne demokratije u Cimislia i u celoj zemlji.

Migracije, jačanje kapaciteta lokalnih vlasti, regionalni razvoj, podrška integraciji u EU, uključivanje mladih i žena su budući fokusi aktivnosti novog LDA. Memorandum o razumevanju potpisali su pet partnera LDA: Grad Cimislia, CALM- Kongres lokalnih vlasti Moldavije, IASCI – Međunarodna agencije za informacije o matičnim zemljama (predstavništvo u Moldaviji), NEXUS Moldavija, Institut administrativnih nauka Republike Moldavije, i Solidarité Eau Europe. Njihova misjia će biti da zajedno stvaraju platformu za saradnju, unapređenje dijaloga i međusobne razmene iskustva u svim domenima (kulturnim, društvenim i ekonomskim) između lokalnih zajednica i zajednica partnera iz EU.

LDA Moldavija u Cimislia deluje u okviru šire mreže LDA u regiji Istočnog partnerstva, sa ciljem podsticanja obrazovnih, ekonomskih i drugih stručnih razmena, i podržavaja izgradnje demokratskih institucija, kao vitalnog cilja Evropske politike susedstva. Njena uloga, uključujući i primenu zajednički definisanih prioriteta i projekata uz jačanje odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva/građana, je od posebnog značaja u kontekstu poboljšanja kvaliteta života građana Moldavije.

Proslava je nastavljena sa dve konferencije koje su upriličene u okviru projekta koje realizuje ALDA, LADDER i CHOICE. Pošto su LDA partneri odlučili da jedna od njihovih glavnih tema zajedničkog delovanja budu migracije, ova tema je bila u fokusu, naglašavajući efektivnost multisektorskog pristupa (uključivanje lokalnih vlasti, OCD, privatnog sektora, sektora obrazovanja, građan, itd ) koji doprinosi jasnom dodatom vrednosti u postizanju specifičnih ciljeva kako na nivou lokalne zajednice tako i na međunarodnom nivou.

ALDA je prezentovala uspešno iskustvo projekta LADDER na temu  migracija, koji finansira Evropska unija, dok je Nicolaas de-Zwager – direktor IASCI, i partner LDA Moldavije predstavio statističke podatke o migracijama u Moldaviji, trenutno stanje, kao i  preporuke za poboljšanje situacije u budućnosti. Tatjana Badan – predsednik CALM i drugi učesnici su aktivno učestvovao u razgovoru i raspravama, među kojima je uloga lokalnih vlasti u pružanju podrške migrantima bila jedna od glavnih tema diskusije. ALDA deluje u Moldaviji od 2015. godine, u okviru regionalnog projekta koji finansira EU: CHOICE –Kulturno nasleđe: Prilika za unapređenje građanskog angažovanja – a sprovodi se u Jermeniji, Ukrajini i Belorusiji.

Program inauguracije u Cimislia je takođe uključilo izložbu fotografija o  aktivnostima u okviru akcije zaštite kulturne baštine i uključivanja zajednice. Sedam malih projekata je finansirano u Moldaviji, u cilju podrške kulturnom nasleđu i povećanja građanske participacije. ICOM koji koordinaciju projekat CHOICE u Moldaviji, je organizovao javnu raspravu, kako bi uveo lokalne perspektive u politike iz oblasti kulture u zemlji. Moderator rasprave je bila predstavnica Ministarstva kulture u Moldaviji – Svetlana Pociuban, šef Odeljenja za politiku.

Partnerski sastanak LDA je zaključio program, tokom kojeg je prezentovan i usvojen akcioni plan, prioriteti kao i predstavljanje glavnog partnera. Kandidature novog delegata Nicolae Hristov i njegove pomoćnice Ana Sofia Raileanu su odobrene, a definisana je i kompletna lista budućih aktivnosti.

Sa novom energijom, počinjemo sa doprinosom razvoju lokalne demokratije u Moldaviji. Želimo uspešan i produktivan rad našem novom delegatu, g. Nicolae Hristov, i verujemo da zajedničkim naporima možemo unaprediti život građana!

 

Related Posts