bs
bs

Tag

CPI
Akcija u Mostaru Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), organizirala je u Mostaru na gradskoj šetnici uličnu akciju po nazivom „Koliko mjesečno plaćate državu?“. Akcija je provedena 28. i 29. decembra uz  podršku lokalnog partnera Agencije lokalne demokratije Mostar. Cilj akcije bio je upoznati građane sa stvarnom količinom novca koji na razne načina izdvajaju...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.