bs
bs

Koliko mjesečno plaćate državu?

Akcija u Mostaru

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), organizirala je u Mostaru na gradskoj šetnici uličnu akciju po nazivom „Koliko mjesečno plaćate državu?“. Akcija je provedena 28. i 29. decembra uz  podršku lokalnog partnera Agencije lokalne demokratije Mostar.

Cilj akcije bio je upoznati građane sa stvarnom količinom novca koji na razne načina izdvajaju za izdržavanje države.
Cilj ove akcije je upoznati građane sa količinom novca kojom se iz njihovih plata direktno i indirektno pune budžeti različitih nivoa vlasti. Na ovaj način nastoji se zainteresirati građane da aktivnije učestvuju u pripremi budžeta i nadgledanju trošenja javnih sredstava.

Građanin sa prosječnom platom u Federaciji BiH od 827 KM, bez ijednog izdržavanog člana porodice, mjesečno izdvaja za državu kroz doprinose, porez na prihod i PDV 51,88% svoje plate. U kalkulaciju se uzima da je cijela plata potrošena na robe i usluge na koje plaća PDV. Na ovaj način dolazimo do zaključka da zaposleni građanin u FBiH godišnje radi 189 dana u godini.

Ista akcija organizirana je prošlog mjeseca u Banja Luci, a u januaru se planira organizirati u Sarajevu,  kao dio aktivnosti na projektu  „Javne finansije: od javnih informacija do aktivnih građana II“ kojeg finansira Fond otvoreno društvo BiH.

Related Posts