bs
bs

Tag

EuropeanCapitalofDemocracy
Nova inicijativa – Europska prijestolnica demokracije Počevši od 2022. svake godine žiri od 10.000 europskih građana birat će drugi grad za Europsku prijestolnicu demokracije. Štoviše, s ponosom objavljujemo da je glavna tajnica Europske asocijacije za loklanu demokraciju (ALDA), Antonella Valmorbida, imenovana za članicu Stručnog žirija. Tako će ona biti među rijetkim stručnjacima i praktičarima koji...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.