bs
bs

Otvoren poziv za Europsku prijestolnicu demokracije

Nova inicijativa – Europska prijestolnica demokracije

Počevši od 2022. svake godine žiri od 10.000 europskih građana birat će drugi grad za Europsku prijestolnicu demokracije. Štoviše, s ponosom objavljujemo da je glavna tajnica Europske asocijacije za loklanu demokraciju (ALDA), Antonella Valmorbida, imenovana za članicu Stručnog žirija. Tako će ona biti među rijetkim stručnjacima i praktičarima koji će pregledati sve prijave i ući u uži izbor 5 nominiranih gradova za koje će potom glasati europski građani.

Koje su prednosti za grad koji ponese titulu Europska prijestolnica kulture?

– Vrlo vidljiv kao svjetionik najbolje europske demokratske prakse

– Građani će aktivno razvijati nove oblike demokratske politike

– Inspirirajte političare i inovatore iz cijele Europe da potaknu promjene kroz nove ideje, aktivnosti i mreže grada

-> Pobjednički grad ugostit će jednogodišnji program uzbudljivih događanja, festivala i aktivnosti namijenjenih unapređenju i jačanju demokracije, što sudjelovanje građana stavlja u središte.

Kako grad postaje Europska prijestolnica demokracije?

– Gradovi se prijavljuju za titulu, predstavljajući portfelj svojih najboljih demokratskih praksi i novih projektnih ideja

– Stručni žiri ocjenjuje projekte i odlučuje o užem izboru od tri do pet gradova

– Žiri od 10.000 europskih građana glasa za to da grad postane Europska prijestolnica demokracije

Kako se uključiti?

Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je u martu/ožujku 2022. godine, pozivajući gradove da sudjeluju. Poziv je otvoren za sve gradove (s populacijom od 100.000+) diljem država članica Vijeća Europe.

Dodatne informacije o inicijativi Europske prijestolnice demokracije i saznajte kako se prijaviti:

ECoD poziv

ECoD letak

ECoD NPO Factsheet

Radionice za zainteresirane gradove održat će se u sljedećim terminima (CET):

Srijeda, 25. maja/svibnja, 15-16.30 sati

Utorak, 31. maja/svibnja, 15-16.30 sati

Petak, 3. juna/lipnja, 13-14.30 sati

Utorak, 7. juna/lipnja, 15-16.30 sati

Utorak, 14. juna/lipnja, 15-16.30 sati

Prijavite se za radionice na web stranici ECoD-a ili se obratite izravno Martini Fürrutter na mf@capitalofdemocracy.eu, koja će također rado odgovoriti na sva dodatna pitanja koja imate u vezi s inicijativom.

Za više detalja pročitajte posjetite capitalofdemocracy.eu.

***

Starting in 2022, every year, a different city will be selected as the European Capital of Democracy by a jury of 10,000 European citizens. Moreover, we are very proud to announce that ALDA Secretary General, Antonella Valmorbida, has been appointed as a member of the Experts’ Jury.  Thus, she will be among the few experts and practitioners who will examine all applications and shortlist the 5 Nominee Cities which will be then voted by European citizens.

What are the benefits for the winning city?

– Highly visible as a beacon of European democratic best practice

– Citizens will actively develop new forms of democratic politics

– Inspire politicians and innovators from across Europe to spark change through the city’s new ideas, activities and networks

—> The winning city will host a one-year-long programme of exciting events, festivals and activities designed to improve and strengthen democracy, which puts citizens’ participation at the heart of it.

How does a City become a European Capital of Democracy? 

– Cities apply for the title, presenting a portfolio of their best democratic practices and new project ideas

– An experts’ jury evaluates the projects and decides on a shortlist of three to five cities

– A jury of 10,000 European citizens votes for the city to become the European Capital of Democracy

How to get involved?

The Call for Proposals has opened in March 2022, inviting Cities to participate. The call is open to all Cities (with a population of 100,000+) throughout the member states of the Council of Europe.

Please find further information on the European Capital of Democracy initiative and find out how to apply:

The ECoD Call

The ECoD Flyer

The ECoD NPO Factsheet

Workshops for interested Cities will be held on the following dates (all times in CET):

Wednesday 25 May, 3-4.30pm

Tuesday 31 May, 3-4.30pm

Friday 3 June, 1-2.30pm

Tuesday 7 June, 3-4.30pm

Tuesday 14 June, 3-4.30pm

Sign up for the workshops on the ECoD Website or reach out directly to Martina Fürrutter at mf@capitalofdemocracy.eu, who is also happy to answer any further questions you might have regarding the initiative.

For more info please visit: capitalofdemocracy.eu.

Related Posts