bs
bs

Tag

Europski forum mladih
Na forumu predstavljen rad ALDA-e i LDA-ova Oko 7.500 mladih iz cijele Europe okupilo se u Strazburu na ‎YOFest-u u sklopu Europskog foruma za mlade ‎EYE2016 događaja, na aktivnostima koje su organizirane u periodu od 20. do 21. 05. 2016. godine. Unutar širokog spektra aktivnosti koje su sačinjavali koncerti, umjetnički performansi, radionice, konferencije i debate,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.