bs
bs

Europski forum mladih 2016. u Strasbourgu

Na forumu predstavljen rad ALDA-e i LDA-ova

Oko 7.500 mladih iz cijele Europe okupilo se u Strazburu na ‎YOFest-u u sklopu Europskog foruma za mlade ‎EYE2016 događaja, na aktivnostima koje su organizirane u periodu od 20. do 21. 05. 2016. godine.

Unutar širokog spektra aktivnosti koje su sačinjavali koncerti, umjetnički performansi, radionice, konferencije i debate, mladi su ukazali na činjenicu da ako radimo zajedno promjena je moguća.

Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) predstavljena je na događaju, kroz učešće  članova mreže, predstavnika ALDA Skopje, LDA Mostar i LDA Zavidovici, kao partnera Europskog foruma za mlade. Dio bogatog programa bila je i radionica koju je ALDA tim organizirao za 50 učesnika, predstavnika mladih iz cijele Europe.

Tema radionice bila je: “Jačanje lokalne demokracije: Pouke sa Balkana”, uz metodologiju world café, kao alatke za rad.  Cilj radionice bio je upoznati učesnike sa izazovima vezanim za participaciju mladih u zemljama jugo-istočne Europe.

Pedeset mladih, učesnika sa područja cijele Europe upoznati su sa ALDA mrežom i njenim ciljevima, uz poseban osvrt na projekt “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ (Balkan regional platform for youth participation and dialogue), financiranog od EU. Na samom početku radionice, mlade smo poveli na “Put po Balkanu”, prezentirajući im 4 izazova sa kojima smo se suočili tokom implementacije projekta – povezujući ih sa određenim gradom. Kroz priče 4 mlade osobe, odabrali smo Vevčane (BJR Makedonija), Mostar (BiH), Knjaževac (Srbija) i Peć (Kosovo), kao primjere gradova participacije mladih u lokalnoj zajednici, te predstavili prepreke sa kojima se susreću svakodnevno.

Kao zaključak radionice, nakon što smo dobili interesantne povratne informacije i ideje od strane učesnika koji mogu biti od velike koristi za kreiranje i implementaciju budućih aktivnosti projekta, te sumiranja rezultata world caféa,  mladima smo predstavili pomoćne alate koje smo zaista koristili kako bismo postigli rezultate projekta u posljednjih 18 mjeseci implementacije istog, a sve s ciljem povećanja participacije mladih u lokalnim zajednicama, ali i regionalnog dijaloga na Balkanu.

 

Related Posts