bs
bs

Day

26 Maja, 2016
INFO POINT Mostar – prva godina postojanja završena više nego uspješno  Dana, 26.05.2015. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar otvoren je Info point za mlade koji ima za cilj pruziti korisne informacije o događajima iz kulture, sporta i neformalnog obrazovanja u Mostaru i BiH, te informacije o stipendijama, seminarima, grantovima i ostalim aktivnostima za...
Read More
Na forumu predstavljen rad ALDA-e i LDA-ova Oko 7.500 mladih iz cijele Europe okupilo se u Strazburu na ‎YOFest-u u sklopu Europskog foruma za mlade ‎EYE2016 događaja, na aktivnostima koje su organizirane u periodu od 20. do 21. 05. 2016. godine. Unutar širokog spektra aktivnosti koje su sačinjavali koncerti, umjetnički performansi, radionice, konferencije i debate,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.