bs
bs

Tag

Fondacija Anna Lindh
Predstavnici LDA Mostar sudjelovali u aktivnostima Anna Lindh fondacija Anna Lindh Fondacija (ALF) i ove je godine ogranizirala i provela veliki broj aktivnosti kroz svoju Mrežu koja broji 42 članice. Tijekom 2017. godine dvoje predstavnika Agencije lokalne demokracije Mostar (LDA Mostar) sudjelovalo je na ALF aktivnostima pod nazivom 3.S. za međukulturalnu edukaciju građana koji su...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.