bs
bs

Tag

grant sredstva
J A V N I  P O Z I V 17.09.2015. za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2015. godinu Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 2. Odluke...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.