bs
bs

Tag

Mobilnost mladih
“Mobilnost mladih Zapadnog Balkana – sadašnji izazovi i buduće perspektive”, uporedni pregled i analiza Regionalna platforma za učešče i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljšanja okruženje za aktivizam i učešće...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.