bs
bs

Mobilnost mladih Zapadnog Balkana

“Mobilnost mladih Zapadnog Balkana – sadašnji izazovi i buduće perspektive”, uporedni pregled i analiza

Regionalna platforma za učešče i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljšanja okruženje za aktivizam i učešće mladih.

Kao rezultat druge godine rada na projektu, objavljen je komparativni pregled i analiza pod naslovom: “Mobilnost mladih u zemljama Zapadnog Balkana – sadašnji izazovi i buduće perspektive”.

Spomenuta publikacija je rezultat opsežnog istraživačkog rada na terenu obavljenog od strane tima stručnjaka, osoba koje rade s mladima i članova tima partnera projekta – Agencija lokalne demokratije. Istraživanja na terenu, sastanci fokus grupa, ankete urađene na terenu i putem interneta, provedeni su u tridesetak manjih lokalnih zajednica na prostoru cijelog regiona.
Ova publikacija je izražena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Publikaciju možete pronaći OVDJE.

Related Posts