bs
bs

Tag

neformalno učenje
Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – početak jedne uzbudljive i  izazovne inicijative   Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih je inicijativa za suradnju koju je pokrenulo 11 organizacija civilnog društva iz EU-a, Zapadnog Balkana i Turske, a koja ima za cilj promicanje sudjelovanja u aktivnostima neformalnog obrazovanja i snagu validacije i priznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.