bs
bs

Tag

Otvori um – prekini sigmu
Trening na temu “Razumijevanje mentalnog zdravlja” za Vijeće učenika Srednjih škola Grada Mostara. Udruženje mladih psihologa od septembra/rujna 2016. godine provodi projekat “Otvori um – prekini sigmu” podržan od Agencije lokalne demokratije Mostar i projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, odobrenog u sklopu programa Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.