bs
bs

Trening na temu “Razumijevanje mentalnog zdravlja”

Trening na temu “Razumijevanje mentalnog zdravlja” za Vijeće učenika Srednjih škola Grada Mostara.

Udruženje mladih psihologa od septembra/rujna 2016. godine provodi projekat “Otvori um – prekini sigmu” podržan od Agencije lokalne demokratije Mostar i projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, odobrenog u sklopu programa Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

U okviru projekta, Udruženje mladih psihologa je dana 26.10.2016. godine održalo trening na temu Razumijevanje mentalnog zdravlja” za Vijeće učenika Srednjih Škola Grada Mostara.

Prvi dio treninga odnosio se na upoznavanje članova Vijeća, predstavnika svih srednjih škola, realizovanje radionica timskog rada, važnost team buildinga.

Drugi dio treniga se odnosio na prezentovanje teme “Razumjevanje mentalnog zdravlja”, važnosti očuvanja mentalnog zdravlja, znanje o mentalnim smetnjama i poteškoćama, načinima tretiranja, načinima pružnja prve psihološke pomoći.

Related Posts