bs
bs

Tag

poziv za dostavljanje ponuda
Tender za: Ljetni kamp za mlade Projekat: “Let’s debate change” / “Razgovarajmo o promjenama” financiran od Solidar Suisse Uvod: Udruženje Agencija lokalne demokratije (LDA) iz Mostara osnovana je 2004. godine u okviru Programa agencija lokalne demokratije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope čiji je cilj poticanje demokratskog procesa i poštivanja ljudskih prava na Zapadnom...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.