bs
bs

Poziv za dostavljanje ponuda za smještaj učesnika ljetnog kampa za mlade

Tender za: Ljetni kamp za mlade

Projekat: “Let’s debate change” / “Razgovarajmo o promjenama” financiran od Solidar Suisse

Uvod: Udruženje Agencija lokalne demokratije (LDA) iz Mostara osnovana je 2004. godine u okviru Programa agencija lokalne demokratije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope čiji je cilj poticanje demokratskog procesa i poštivanja ljudskih prava na Zapadnom Balkanu. LDA Mostar radi na podršci lokalnoj demokratiji i poštovanju ljudskih prava na području Mostara dosljedno primjenjujući metodu decentralizirane multilateralne saradnje. Od osnivanja, naš primarni cilj je promocija lokalnih inicijativa koje se fokusiraju na aktivno civilno društvo, transparentne i odgovorne javne vlasti i razmjenu najboljih praksi kroz razvojnu saradnju, dobro upravljanje i održivi lokalni razvoj. Rad u gradu Mostaru čini našu osnovnu misiju stvaranja čvršćih veza među građanima različite etničke pripadnosti još važnijom. LDA Mostar dosljedno uključuje članove lokalne zajednice u proces javnih politika, dopirući do društva u cjelini, uključujući marginalizirane grupe u inicijativama na lokalnom nivou i podstičući građanski aktivizam i povećano učešće javnosti u kreiranju politika. Ponosni smo što smo bili u mogućnosti da razvijemo širok spektar metoda obuke i alata jednostavnih za korišćenje kako bismo osnažili građane za učešće i promovisali principe dobrog upravljanja.

Projektom „Lets debate change“ provodimo aktivnosti koje potiču aktivno učešće, institucionalno poverenje i inkluziju što su ujedno karakteristike liberalnih demokratija. Nažalost, ove karakteristike su još uvijek značajna vijest u BiH i regiji i tek treba da budu u potpunosti integrirane u društvene strukture. Mladi ljudi danas češće učestvuju u ciljanim aktivnostima, kao što su protesti ili peticije, kojima je cilj kreiranje ili promjena javnih politika, umjesto da pribjegavaju tradicionalnim oblicima demokratskog učešća, kao što su učešće u političkim strankama ili glasanje. Nizak nivo povjerenja u vladine institucije otežava upravljanje time što potkopava javni autoritet. Nadalje, obeshrabruje mlade ljude u njihovim naporima da inoviraju i prilagode ove institucije koje bi ih učinile spremnijim za njihove potrebe. Kao rezultat, ovo dodatno smanjuje djelotvornost i legitimitet vlada. Opisano okruženje je osnova za djelovanje čiji je cilj podsticanje aktivizma mladih i jačanje učešća mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Opis posla pružatelja usluge:

Svrha ovog tendera je obezbijediti smještaj, salu i noćenje za 24 osobe za potrebe aktivnosti omladinskog kampa u period od 15 -19.07.2024. godine.

Očekivana ponuda treba sadržavati:

1. Noćenje sa doručkom:
9 dvokrevetnih soba + 6 jednokrevetne sobe
2. Osvježenje (pauze za kafu): kafa plus voda, sok za 24 osobe za 7 kafe pauza
3. Konferencijsku salu za 24 učesnika opremljenu Wifi, projektorom i flipčartom.
4. Obroke (ručak i večera) za 24 učesnika i to: 15. 07. (večera), 16.07. (ručak I večera), 17.07. (ručak i večera), 18.07. (ručak i večera), 19.07. (ručak).

Trajanje:

Period trajanja Ugovora od 15.-19.07.2024.

Sve potrebne informacije pronađite u dokumentaciji koju možete preuzeti ispod:

  1. Opis posla za ponuđača
  2. Budžet ponude
  3. Obrazac izjave o podobnost

Related Posts