bs
bs

Tag

PRONI
Održan Info dan za mlade o EU programu Erasmus+ U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Komisijom za koordinaciju pitanja mladih, PRONI Centar za omladinski razvoj je 29.03.2016. godine, u Sarajevu, organizovao Info dan o programu Erasmus+ za mlade. Info danu su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava iz BiH i Republike Srbije uz učešće preko...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.