bs
bs

U Sarajevu održan Info dan o EU programu ERASMUS+

Održan Info dan za mlade o EU programu Erasmus+

U saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Komisijom za koordinaciju pitanja mladih, PRONI Centar za omladinski razvoj je 29.03.2016. godine, u Sarajevu, organizovao Info dan o programu Erasmus+ za mlade.

Info danu su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava iz BiH i Republike Srbije uz učešće preko 50 omladinskih i organizacija za mlade iz BiH i Srbije, na kojem je učestvovala i predstavnica Agencije lokalne demokratije Mostar. Info dan je imao za cilj da prezentuje prilike koje Erasmus+ program za mlade pruža, te da učesnici razmjene iskustva i kontakte i kreiraju vise zajedničkih projekata za mlade iz BiH i Republike Srbije.

Tokom dijela predviđenog za primjere dobre prakse, predstavnica LDA Mostar je predstavila projekat koji trenutno implementira, a finansijski je podržan kroz program E+, K2 “YOUth with a PLAN”. Takodjer, učesnicima Info dana prezentirana je i Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, projekat finansiran od EU, kroz IPA program za regionalne mreže, koji LDA Mostar, zajedno sa 8 partnerskih organizacija sa podrucja Balkana implementira od januara/sijecnja 2015. godine, čiji važan segment predstavlja promocija E+ programa, kao i 8 treninga za apliciranje na E+, koji će biti organizirani u 8 partnerskih općina u 2016. godini.

Detaljniji izvještaj uskoro na službenim stranicama PRONI Centra i Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Related Posts