bs
bs

Tag

rezultati
Rezultati Akcije Izbori se za Mostar, 02.11.2016. U sklopu akcije IZBORI se za Mostar organizirane 02.11.2016. mladi Mostara su odgovarali na pitanje: “Da li se vidite u Mostaru u narednih 10 godina” uz naznaku godina starosti i stručne spreme. Na pitanje su mogli odgovarati putem on-line uptinka objavljenog 25.10.2016. na Facebook stranici kao i popunjavalem printanih...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.