bs
bs

Rezultati Akcije Izbori se za Mostar

Rezultati Akcije Izbori se za Mostar, 02.11.2016.

U sklopu akcije IZBORI se za Mostar organizirane 02.11.2016. mladi Mostara su odgovarali na pitanje:
“Da li se vidite u Mostaru u narednih 10 godina” uz naznaku godina starosti i stručne spreme.
Na pitanje su mogli odgovarati putem on-line uptinka objavljenog 25.10.2016. na Facebook stranici kao i popunjavalem printanih upitnika tokom akcije volonetra provedene na Unvierzitetu Džemal Bijedić i Sveučilištu u Mostaru.

Upitnik su popunile ukupno 503 osobe od čega 43,9% želi napustiti Mostar. Bitan podatak je da 82,3% ispitanika pripada dobnoj granici od 15 do 35 godina, a čak 42,7% su mladi sa visokom stručnom spremom i 39,40% sa srednjom stručnom spremom.

Ovo je jasna poruka nas mladih Mostara da ovo nije grad u kojem želimo ostati.
Želimo prekinuti agoniju i poslati jasnu poruku:
– da imamo pravo da biramo i da budemo birani,
– da imamo pravo na funkcionalnu vlast,
– da imamo pravo na grad.

Inicijativa za akciju “IZBORI se za Mostar” potekla je isključivo od nas mladih građana grada Mostara bez političkih i stranačkih utjecaja. Želimo da se naš glas i poruka čuju i uvaže. Stoga ovu poruku dostavljamo svima onima koji su odgovorni za ovakvo stanje u Mostaru ili mogu utjecati na njegovo rješenje: Gradskoj izbornoj komisiji, Centralnoj izbornj komisiji, Gradu Mostaru, Vladi Hercegovačko-neretvanskog Kantona / Županije, Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Uredu visokog predstavnika, uredu Ombudsmena, OSCE-u, Delegaciji Europske Unije, Vijeću Europe, Kongresu regionalnih vlasti Vijeća Europe, Vijeću za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, te Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Zvanične rezultate akcije IZBORI se za Mostar mozete preuzeti OVDJE.

Pratite nas na FB stranici IZBORI SE ZA MOSTAR 

Agencija lokalne demokratije Mostar
Vijeće mladih Grada Mostara
OKC Abrašević
Udruženje mladih psihologa Mostar
Elsa Mostar
NGO Youth Power

Friday, 04 November 2016 13:13

Related Posts