bs
bs

Tag

Skupština HNK/Ž
Youth Taking Over Day – Skupština HNK/Ž Predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostar posjetili su Skupštinu HNK/Ž, te imali priliku razgovarati  sa mlađim izaslanicima. Sastanak je održan dana 3.11.2015. s početkom u 11:00 sati u sali za sastanke Skupštine HNK/Ž. Ovaj sastanak je uprličen za članice i članove savjetodavne grupe mladih formirane u sklopu projekta “Regionalna...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.