bs
bs

Youth Taking Over Day 2015.

Youth Taking Over Day – Skupština HNK/Ž

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Mostar posjetili su Skupštinu HNK/Ž, te imali priliku razgovarati  sa mlađim izaslanicima. Sastanak je održan dana 3.11.2015. s početkom u 11:00 sati u sali za sastanke Skupštine HNK/Ž.

Ovaj sastanak je uprličen za članice i članove savjetodavne grupe mladih formirane u sklopu projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”, te učesnike radionice “Moj grad – Grad mladih” održane tokom prošle sedmice u sklopu istog projekta. Na ovaj način mladi su imali priliku učestvovati u interaktivnoj raspravi i postavljati pitanja o ulozi ovog nivoa vlasti kod kreiranja i utjecaja na politike prema mladima.

Ovo je također bila prilika da se informiraju o svim bitnim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine HNK/Ž-a.
“Youth taking ove  day“ organiziran je u okviru projekta “Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ finansiranog od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations.

 

Related Posts