bs
bs

Tag

viralni video
Poziv za izradu Viralnog videa Za potrebe projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, finansiranom od strane Evropske komisije kroz program Civil Society Facility, Operating grants IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations, Regionalna radna grupa mladih objavljuje: Poziv za Viralni video: – Tema viral videa je učešće mladih, – Poziv je...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.